Terms and Conditions

VODITELJ OBRADE

Internetski portal Unajmi Me je u vlasništvu tvrtke Zagorski oglasnik j.d.o.o., Hum Zabočki 88, 49210 Zabok, OIB: 60937746160 (u daljnjem tekstu Unajmi Me).

Pristupanjem i korištenjem sadržaja portala unajmime.com.hr, stupate u ugovorni odnos s unajmime.com.hr i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, nije Vam dopuštena uporaba ovog portala.

Za vrijeme korištenja i pristupanja portalu unajmime.com.hr, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

ČL. 1 - SADRŽAJ STRANICA

Zagorski oglasnik je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja usluge oglašavanja unajmljivanja i iznajmljivanja. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).

Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na unajmime.com.hr. Isključena je bilo kakva odgovornost Zagorskog oglasnika za sadržaj oglasa.

ČL. 2 - REGISTRACIJA KORISNIKA

Kao uvjet korištenja usluga kao što su „Predaja oglasa“, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.

Zagorski oglasnik zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Zagorskog oglasnika.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Zagorskog oglasnika biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Zagorskog oglasnika.

Ako korisnik prilikom predaje oglasa ne dostavi Zagorskom oglasniku sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom.

Samim time Zagorski oglasnik nije dužan objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika.

Zagorski oglasnik prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu Zagorskom oglasniku da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

ČL. 3 - KUPOPRODAJA

Zagorski oglasnik daje platformu na kojoj unajmitelji i iznajmitelji samostalno ulaze u međusobne daljnje dogovore. Uporaba portala unajmime.com.hr ne čini Zagorski oglasnik odgovornim za unajmljivanje/iznajmljivanje, niti je Zagorski oglasnik dio prodajnog procesa.

ČL. 4 - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Važno nam je da se prilikom posjeta našoj stranici osjećate sigurno. Zaštita Vaše privatnosti za nas ima veliko značenje, jer smatramo kako zaštita osobnih podataka predstavlja obilježje kvalitete usluga koje nudimo. Nastavno navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka namijenjene su obavještavanju o prikupljanju, korištenju i prosljeđivanju osobnih podataka.

Korištenjem Internet stranice Zagorskog oglasnika prihvaćate nastavno navedene uvjete.

 • Ako želite koristiti ovaj portal, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i Zagorskog oglasnika) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ovaj portal.
 • Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima Zagorskog oglasnika.
 • Zagorski oglasnik se obvezuje prilikom prikupljanja osobnih podataka pridržavati važećih propisa Republike Hrvatske kojima se štiti tajnost osobnih podataka. Zagorski oglasnik će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima unajmime.com.hr. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da unajmime.com.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju Zagorski oglasnik korisniku zamrzava njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti unajmime.com.hr, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.
 • Zagorski oglasnik ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
 • unajmime.com.hr može sadržavati linkove prema drugim portalima. Za vrijeme posjeta drugim portalu čiji se linkovi nalaze na unajmime.com.hr, Zagorski oglasnik nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da Zagorski oglasnik nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
 • Zagorski oglasnik na svojim portalu može koristiti kolačiće i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja ovisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv. Dodatne informacije o korištenju kolačića na ovom portalu pogledajte ovdje.
 • unajmime.com.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici unajmime.com.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

ČL. 5 - ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 • Prava koja se odnose na stranicu unajmime.com.hr uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju Zagorskom oglasniku.
 • Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između Zagorskog oglasnika i druge strane.
 • Sav sadržaj na internetskim portalu unajmime.com.hr zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja Zagorskog oglasnika.
 • Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.
 • Oglašivači su suglasni da Zagorski oglasnik može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na portalu unajmime.com.hr koristiti, distribuirati i objaviti u svim izdanjima Zagorskog oglasnika, na drugim partnerskim internetskim portalu unajmime.com.hr, kao i portalu društvenih mreža.

ČL. 6 - ISKLJUČENJE

Zagorski oglasnik zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Zagorski oglasnik također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Zagorski oglasnik zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovom portalu, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

 • da kopira sadržaje objavljene na ovom portalu te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
 • da lobira oglašivače (klijente) Zagorskog oglasnika da se oglašavaju na nekim drugim portalu, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana
 • da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima Zagorski oglasnik poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

ČL. 7 - JAMSTVO

Zagorski oglasnik ne jamči:

 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
 • točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju Zagorski oglasnika
 • poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje ti koristi u poslovanju
 • da na portalu neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristi ovaj portal cijelo vrijeme
 • da sadržaj na unajmime.com.hr neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

ČL. 8 - ODGOVORNOST

Zagorski oglasnik se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa stranica Zagorskog oglasnika, odnosno zbog informacija na ovom portalu, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovom portalu, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica.

Zagorski oglasnik također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, Zagorski oglasnik ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na portalu trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Zagorskim oglasnikom, niti da Zagorski oglasnik podupire takve stranice.

Zagorski oglasnik niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.

Korisnik internetske stranice unajmime.com.hr dužan je koristiti ovaj portal u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako Zagorski oglasniku tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.

Zagorski oglasnik neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.

Zagorski oglasnik u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima Zagorski oglasnika.

ČL. 9 - SADRŽAJ OGLASA

 • Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje Zagorskom oglasniku pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.
 • Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane Zagorski oglasnika
 • Zagorski oglasnik ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. Zagorski oglasnik ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima
 • - kada je oglas predan u krivu rubriku
 • - kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • - kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • - kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
 • - kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
 • - kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
 • - kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
 • - kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Zagorski oglasniku i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske
 • - kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
 • - kada je oglas sumnjiv u pogledu da je prijevaran
 • - kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
 • - kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
 • - kada fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
 • - kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
 • - kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
 • - kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • Zagorski oglasnik nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva
 • Ukoliko je oglas plaćen - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Zagorski oglasnik će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom. Prilikom kupnje usluga na unajmime.com.hr te njihovih otkazivanja, ili od strane unajmime.com.hr ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, unajmime.com.hr nije dužan korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.
 • Zagorski oglasnik neće pohraniti slikovne dokumente (fotografije) oglasa nakon što isti isteknu. Savjetujemo korisnicima da na svojim računalima pohrane fotografije koje koriste u oglasima budući da Zagorski oglasnik nije dužan spremati ih.
 • Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača mogu se dostaviti putem maila na info@zagorski-oglasnik.com

ČL. 10 - NAČINI PLAĆANJA

Portal unajmime.com.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici unajmime.com.hr-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Omogućujemo vam plaćanje naših usluga putem:

 • Servisom 2checkout
 • Servisom PayPal
 • Bankovnom uplatom

ČL. 11 - PROMEJENE UVJETA KORIŠTENJA

Zagorski oglasnik zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja unajmime.com.hr kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovom portalu kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti stranice Zagorskog oglasnika.

ČL. 12 - SUDSKA NADLEŽNOST

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica Zagorskog oglasnika.

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja portala unajmime.com.hr. Pristupanjem i korištenjem sadržaja portala unajmime.com.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja portalu unajmime.com.hr primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja portala unajmime.com.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.